Cennik

osoba pisząca na klawiaturzeZachęcamy do zapoznania się z cennikiem.

Usługa Czas Cena
Terapia logopedyczna 30 min / 45 min 60 zł / 90 zł
Diagnoza logopedyczna 30 - 60 min 150 zł
Terapia neurologopedyczna 30 min / 45 min 70 zł / 100 zł
Terapia pedagogiczna 50 min 80 zł
Diagnoza pedagogiczna 45 - 90 min 200 zł
Integracja sensoryczna 50 min - 60 min 90 zł - 100 zł
Diagnoza integracji sensorycznej> 50 - 100 min 350 zł
Terapia ręki 50 min 80 zł
Psycholog konsultacja 50 min - 60 min 150 zł
Psycholog terapia indywidualna 50 min 120 zł
Trening umiejętności społecznych 60 min 40 zł