Terapia SI

dziewczynka przy laptopie

Terapia SI jest znana szerzej jako terapia integracji sensorycznej. Ćwiczenia w formie zabawy mają na celu w sposób kontrolowany dostarczyć dziecku doznania sensoryczne, które oddziałują na zmysły i tym samym poprawiają ich działanie. Innymi słowy, chodzi o wypracowanie prawidłowego reagowania na bodźce pochodzące z otoczenia.

W naszej poradni mamy odpowiednio przystosowane sale do prowadzenia zajęć sensorycznych dla najmłodszych. Podczas zaplanowanych aktywności, zmysły malucha współgrają ze sobą, co przekłada się na jego prawidłowy rozwój nie tylko w sferze ruchowej, ale również emocjonalnej. Jak w przypadku pozostałych terapii, tak również i uczestnictwo w tego rodzaju zajęciach powinno zostać poprzedzone diagnozą u specjalisty.

Kiedy terapia integracji sensorycznej może okazać się konieczna?

Terapia integracji sensorycznej ma zastosowanie w przypadku różnych zaburzeń, w których prawidłowa interpretacja bodźców z otoczenia zewnętrznego jest zakłócona. Zalicza się do nich między innymi spektrum autyzmu, ADHD, dziecięce porażenie mózgowe czy też zespół Downa. Wśród objawów, które wymagają diagnozy, a także zastosowania terapii sensorycznej można wymienić na przykład:

nadwrażliwość lub niedostateczna wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wizualne i słuchowe,

opóźniony rozwój mowy,

problemy z koncentracją,

zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności ruchowej,

osłabienie motoryki dużej lub małej,

kłopoty w zakresie koordynacji wzrokowo-słuchowej.

W przypadku zaobserwowania, którego lub kilku z powyższych zachowań u swojego malucha, zapraszamy do skorzystania z konsultacji pedagogicznych i psychologicznych w naszej poradni. Nasi specjaliści chętnie rozwieją wszystkie wątpliwości, a także wskażą najlepszy sposób pracy nad ewentualnymi deficytami, zaburzeniami u twojego dziecka.