Zespół

Poniżej znajdują się informacje o specjalistach, którzy pracują w naszej poradni. To pedagodzy, psycholodzy i terapeuci mający duże doświadczenie w pracy z dziećmi oraz ich opiekunami.

Monika Kazbieruk — logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Ukończyłam studia licencjackie Pedagogika — specjalność edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią pedagogiczną, studia magisterskie Terapia pedagogiczna oraz studia podyplomowe o specjalnościach Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Logopedia. Brałam udział w konferencjach, warsztatach dotyczących zarówno zagadnień terapeutycznych, logopedycznych jak i pracy z dzieckiem w spektrum autyzmu. Ukończyłam wiele szkoleń, do najważniejszych z nich należą:

 • Terapia ręki
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Autystyczne spektrum zaburzeń w teorii i praktyce
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)
 • Karty Oceny Gotowości Szkolnej (KOGS)
 • Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE)
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD)
 • Terapeuta SI – I i II stopnia

W swojej pracy zawodowej i terapeutycznej do każdego dziecka podchodzę indywidualnie. W sferze logopedycznej wspieram dzieci z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy oraz autyzmem. Chęć niesienia pomocy dzieciom motywuje mnie do poszerzania wiedzy i doskonalenia swojego warsztatu pracy. Cechuje mnie otwartość, komunikatywność oraz sumienność. Cenię sobie współpracę z rodzicami i innymi specjalistami.

dwa krzesła i stolik

mgr Monika Więcka- terapeuta Si, pedagog specjalny, przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta ręki

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku edukacja przedszkolna/wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, uczęszczając na różnego rodzaju specjalistyczne szkolenia i kursy.

Katarzyna Syguła- terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej

Pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, pedagog,  terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI. Jestem absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim, ze specjalizacjami pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, Akademii Pedagogiki Specjalnej im M. Grzegorzewskiej w Warszawie gdzie ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej. Aktualnie pracuję jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej oraz jako terapeutka integracji sensorycznej w Poradni. Podczas terapii szczególną uwagę przykładam do tworzenia relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu, empatii i zrozumieniu. Regularnie biorę udział w szkoleniach i webinariach poszerzając swoją wiedzę i doświadczenie na temat pracy z dziećmi ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Marzena Skrzypkowska

Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta SI
Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej UKSW, Podyplomowego Studium Logopedii na UKSW, Podyplomowego Studium Edukacji Wczesnoszkolnej i Reedukacji na UW. Ukończyłam kurs Integracji Sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej oraz szkolenie z Dysfagii (problem połykania).
Podczas prywatnej praktyki logopedycznej zajmuję się dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.
W pracy jako terapeuta SI zdobywam praktykę z dziećmi z Zespołem Downa, Autyzmem i ADHD.

Wykształcenie:

 • studia magisterskie: pedagog specjalny,
 • studia podyplomowe: pedagogika wczesnoszkolne i przedszkolna,
 • studia podyplomowe: terapia pedagogiczna.
 • studia podyplomowe: logopedia.

Kurs I i II stopnia integracji sensorycznej PSTIS.

 

dwa krzesła i stolik

dwa krzesła i stolik

para na terapii

krzesła i stolik

kanapa i fotel przy stoliku